WARUNKI SPRZEDAŻY

Ceny:

Ceny podane na stronie www.reklamax.pl są przykładowymi informacyjnymi cenami netto.
Ceny należy potwierdzić przed zamówieniem towaru.
Przy każdym zamówieniu istnieje możliwość negocjacji cen.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen. O obowiązujących cenach Sprzedający poinformuje Kupującego przed potwierdzeniem Zamówienia.


Zwroty:

Kupujący ma prawo do zwrotu nieznakowanego, nieuszkodzonego i nieużywanego Towaru na własny koszt, w terminie do 14 dni od dostarczenia Towaru. W tego rodzaju zwrocie Kupujący potwierdzi Sprzedającemu, że Towar nie ma żadnych wad. W razie, gdy Sprzedający stwierdzi rozbieżność między potwierdzeniem Kupującego a rzeczywistym stanem, wskazującym na wady, Kupujący może zwrócić tylko stosowną część ceny kupna. Kupujący akceptuje również to, iż zwrócona mu suma będzie kwotą po odliczeniu kosztów wysyłki i przygotowania obowiązujących w momencie dostawy Towaru. Prawo do zwrotu produktów bez wad nie obejmuje Towaru sprzedanego w ramach wyprzedaży lub promocji. Towar oznakowany logo klienta również nie podlega zwrotowi.


Wady:

Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Sprzedającego o wszelkich wadach towaru w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru. Dostarczenie niewłaściwej ilości sztuk lub rodzaju Towaru również należy zgłosić Sprzedającemu pisemnie w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. Towar musi zostać zwrócony Sprzedającemu w ustalonym wcześniej terminie. W przypadku opóźnienia zwrotu towaru lub upłynięcia w/w terminów roszczenia gwarancyjne nie będą uznawane.